شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

[email protected]

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن بست نادر، پلاک 1 ، طبقه اول

کد پستی : 1967759751

تلفن تماس :

021-79637000

پرسش های متداول در خصوص افزایش سرمایه 250 درصدی تامین سرمایه دماوند

سهامداران محترم شرکت تامین سرمایه دماوند با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1400/01/21 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/05 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,000,000 میلیون ریال، )،انجام خواهد شد و مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/02/19 لغایت تاریخ 1400/04/16  خواهد بود.

به گزارش تامین سرمایه دماوند، با توجه به تکرار برخی سوالاتی که در تماس با کارشناسان امور سهام شرکت مطرح شده، توضیحاتی به منظور سهولت سهامداران محترم در خصوص این فرآیند ارائه شده است.

زمانی که یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه دارد، می تواند به چند طریق این فرایند را انجام دهد، در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از سهامداران خواسته می شود که مبلغ جدیدی را برای افزایش دادن سرمایه به شرکت بیاورند و با این کار حق بهره‌مندی از حق تقدم را برای خود محفوظ داشته اند.

شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد تا از محل آورده نقدی ، اقدام به افزایش سرمایه کند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش سرمایه از این روش، مستلزم تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در این افزایش سرمایه را ابتدا به سهامداران می‌دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد.

سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق می تواند یکی از دو اقدام زیر را انجام دهد:

پرداخت قیمت سهام

در این روش سهامداران به ازای هر سهم باید مبلغی را به شرکت کنند. این مبلغ به اندازه ارزش اسمی هر سهم معادل با ۱۰۰۰ ریال است.

معاملات حق تقدم

به جز پرداخت مبلغ اسمی هر سهم، سهامدار قبلی می تواند نسبت به فروش این اوراق در مدت زمانی که برای ان تعیین می شود اقدام نماید. اگر سهامداران به هر علتی تمایل نداشته باشند که از حق تقدم های خود استفاده کنند می توانند این اوراق را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند که این نقل و انتقال از طریق شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران امکان پذیر است.خریداراوراق حق تقدم، بایدعلاوه بر پرداخت مبلغی که بابت حق تقدم به فروشنده می پردازند مبلغ مطالبه شده توسط شرکت را نیز به حساب شرکت واریز نماید. باید توجه داشت که معمولا مهلت استفاده از گواهی های حق تقدم در خرید سهام جدید، در یک بازه زمانی ۶۰ روزه خواهد بود.

نکته: چنانچه سهامداران در مهلت مقرر اقدام به پذیره نویسی نکنند (یعنی مبلغ مطالبه شده توسط شرکت را واریز نکنند) و یا از فروش گواهی حق تقدم خود صرف نظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیره نویسی، گواهی های باقیمانده را به عنوان حق تقدم استفاده نشده از طریق بورس اوراق بهادار در معرض فروش عمومی (پذیره نویسی عام) قرار می دهد و پس از فروش، مبلغ حاصل از فروش را به حساب سهامداران قبلی واریز می کند. به این صورت افراد جدید می تواند حق تقدم استفاده نشده را خریداری کرده و از این طریق جایگزین سهامداران قبلی شوند.

نکته مهم: با توجه به اینکه روش های سنتی واریزی مبالغ حق تقدم توسط سهامداران و سپس ارسال فیش به آدرس پستی شرکت زمانبر بوده لذا طی سالهای اخیر عموم شرکت ها با الزامی کردن یک شناسه فراگیر برای حسابی که به منظور افزایش سرمایه افتتاح شده، سعی می کنند این فرآیند را کوتاه تر کنند، لذا تامین سرمایه دماوند نیز به همین منظور به الزام شناسه فراگیر(کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای افراد حقوقی) اقدام کرده و سهامداران در زمان واریزی حتما باید شناسه فراگیر را نزد متصدی بانک ثبت کنند، چنانچه واریزی شناسه فراگیر نداشته باشد، ثبت نخواهد شد و حق تقدم های آن سهامدار تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده حراج خواهد شد، لذا سهامداران محترم برای جلوگیری از مشکلات آتی در زمان واریزی حتما این مسئله را مد نظر داشته باشند و کد ملی خود را به عنوان شناسه فراگیر ثبت کنند.