شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

مجوزفعالیت سبدگردانی

مجوز"فعالیت سبدگردانی" شرکت تامین سرمایه دماوند به شماره 122/71839 در تاریخ 1399/07/05 از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شد. پیش از این نیز مجوز فعالیت "مشاور عرضه و پذیرش" به شماره 122/69368 در تاریخ 1399/05/20 از نهاد مذکور دریافت شده است.