شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

[email protected]

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن بست نادر، پلاک 1 ، طبقه اول

کد پستی : 1967759751

تلفن تماس :

021-79637000

مجوزفعالیت سبدگردانی

مجوز"فعالیت سبدگردانی" شرکت تامین سرمایه دماوند به شماره 122/71839 در تاریخ 1399/07/05 از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شد. پیش از این نیز مجوز فعالیت "مشاور عرضه و پذیرش" به شماره 122/69368 در تاریخ 1399/05/20 از نهاد مذکور دریافت شده است.