شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

[email protected]

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان سلطانی (سایه)
بن بست نادر، پلاک 1 ، طبقه اول

کد پستی : 1967759751

تلفن تماس :

021-79637000

معرفی شرکت

تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)، دهمین شرکت تأمین سرمایه در کشور و اولین شرکت تأمین سرمایه ای است که بر اساس اخذ مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار از ابتدا به صورت سهامی عام در تاریخ 1399/01/09 با شماره 556203 در ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

سهامداران : 

ترکیب سهامداران شرکت تامین سرمایه دماوند به شرح زیر است :

درصد سهام در شرکت تامین سرمایه دماوند


دو مجموعه خوشنام و پیشرو هلدینگ غدیر و بنیاد مستضعفان در مجموع 70 درصد سهام تأمین سرمایه دماوند را در اختیار دارند. مابقی سهام این شرکت نیز در تاریخ 1 بهمن 1398 از طریق پذیره نویسی در بازار فرابورس ایران به عموم عرضه شده است.