شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

مشاوره تأمین مالی

خدمات مشاوره‌ای تأمین مالی که تحت عنوان خدمات «مشاوره عرضه» نیز شناخته می‌شود، به بررسی انواع روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای هر یک از مشتریان پرداخته و بهترین و مناسب ترین روش/روش ها را به آن ها پیشنهاد می دهد. شركت تأمين سرمايه دماوند ضمن بررسی شرایط متقاضی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص روش های بهینه تأمین مالی، اقدامات اجرایی لازم برای اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی را انجام می دهد. تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بهادار با توجه به نیازهای مشتریان و الزامات موجود، در بازار سرمایه از روش های زیر امکان پذیر است:

- انتشار اوراق بدهی
در صورتی‌که بنگاه‌های اقتصادی از اعتبار و اندازه مناسبی برخوردار باشند، می‌توانند به جای تأمین مالی از طریق بازار پول، با انتشار اوراق بدهی مستقیماً از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز را تجهیز نمایند. با گسترش نقش بازار سرمایه در بازار تأمین مالی اقتصاد کشور در چند سال اخیر و همچنین توسعه و تنوع ابزار بدهی، امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری ها و شرکت ها بیش از پیش فراهم است. انواع اوراق بدهی قابل انتشار به شرح زیر است:
اوراق مشارکت،
اوراق اجاره،
اوراق منفعت،
اوراق سلف موازی استاندارد،
اوراق رهنی،
اوراق خرید دین،
اوراق مرابحه،
اوراق سفارش ساخت.

- انتشار اوراق سرمایه ای
یکی از روش های تأمین مالی برای شرکت ها استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزایش سرمایه از محل سودهای تقسیم نشده شرکت و به تبع جلوگیری از خروج منابع فعلی، به انجام طرح های توسعه ای شرکت ها کمک نماید. هم‌چنين افزايش سرمايه باعث بهبود ساختار مالی و افزايش ظرفيت استقراض شركت مي‌گردد. افزايش سرمايه از محل‌های زیر انجام می‌پذیرد:
مطالبات سهامداران،
آوردۀ نقدي،
سود انباشته و سایر اندوخته ها،
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.

- تأمین مالی از طریق تأسیس نهادهای مالی
از میان انواع صندوق های سرمایه گذاری که در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند، در حال حاضر صندوق سرمایه-گذاری پروژه، صندوق سرمایه گذاری جسورانه و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، به منظور تأمین مالی متقاضیان منابع مالی استفاده می شوند. شرکت تأمین سرمایه دماوند در زمینه تأسیس و مدیریت صندوق های یادشده می تواند به متقاضیان منابع مالی در جهت تجهیز منابع، خدمات خود را ارائه دهد.