شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

تعهد پذیره نویسی

یکی از اصلی ترین خدمات شرکت های تأمین سرمایه و به تبع تأمین‌ سرمایه دماوند، تعهد پذیره نویسی انواع اوراق‌ بهادار است. پذیره‌نویسی به فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی ناشر و پرداخت وجه كامل آن اطلاق می‌شود. تعهد پذيره نويسي، تعهد شرکت تأمین سرمایه برای خرید اوراق بهاداری است كه ظرف ‌مهلت پذیره‌نویسی به ‌فروش نرسد. شرکت تأمین‌سرمایه دماوند به تنهایی و یا با تشکیل کنسرسیوم اقدام به تعهد پذیر‌ه‌نویسی اوراق در دست انتشار ناشران می‌نماید. این خدمت متقاضیان تأمین مالی را از فروش کامل اوراق بهادار منتشره و تأمین کل مبلغ مورد نیاز مطمئن می‌سازد. در روش اول، اوراق بهادار فروش نرفته در عرضه عمومی ظرف مهلت مقرر توسط متعهد پذیره نویس مستقیماً از ناشر خریداری و در مرحله بعد بین سرمایه‌گذاران توزیع می شود. بنابراین، ناشر اوراق بهادار در این حالت ریسکی از بابت عدم فروش اوراق بهادار منتشره متحمل نمی‌شود. در روش دیگر، متعهد پذیره نویس حداکثر تلاش خود را برای فروش اوراق بهادار در عرضه عمومی خواهد کرد و ریسک عدم فروش اوراق بهادار بین ناشر و متعهد توزیع می‌شود.