شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

ادغام و تملیک

ادغام و تملیک یکی از مهمترین روش‌هایی است که در بهبود کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. گسترش ادغام و تملیک باعث بهبود وضعیت شرکت‌ها، افزایش رقابت و ارتقای انگیزه مدیران می‌شود. ادغام به این صورت است که دو یا چند شرکت با توافق کامل یکدیگر، با هم ترکیب می‌شوند و یک شرکت جدید به وجود می‌آورند. تملیک به فرآیندی می‌گویند که یک شرکت (شرکت بزرگتر) مالکیت شرکت کوچکتر را خریداری می‌کند و آن را تحت کنترل می‌گیرد. در تملیک فقط ماهیت حقوقی شرکت کوچکتر از بین می‌رود، ولی در ادغام ماهیت حقوقی هر دو شرکت از بین رفته و یک شخصیت حقوقی جدید شکل می‌گیرد. ادغام و تملیک جنبه‌ ای از استراتژی مالی و یا مدیریتی است. با خرید و ترکیب دارایی‌ها و منابع شرکت‌های مختلف و نهادهای مشابه می‌‌توان به رشد سریع کسب‌وکار یاری رساند.