شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام)

پست الکترونیک :

info@damavand-ib.ir

خیابان نلسون ماندلا ، خیابان
طاهری ، پلاک ۱۸

تلفن تماس :

021-22041258

مشاوره عرضه و پذیرش

ورود به بازارهای اوراق بهادار این امکان را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده برای افزایش ثروت، از مزایای تأمین مالی در بازار اوراق بهادار بهره مند گردند. شرکت تأمین سرمایه دماوند در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی و ورود آن ها به بازارهای اوراق بهادار خدمات زیر را ارائه می نماید:
آماده سازی شرکت ها برای پذیرش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس،
نمایندگی از طرف ناشر به منظور انجام امور اجرایی تا فروش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس.