1399/08/07

گزارشی از فعالیت های شرکت تامین سرمایه دماوند در اولین ماه های تاسیس

به نقل از وبسایت خبری بورس24 دکتر انصاری در خصوص گزارشی از فعالیت های تامین سرمایه دماوند در اولین ماه های تاسیس اظهار داشتند؛ تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به الزام ارایه صورت مالی حسابرسی شده جهت اخذ موافقت اصولی تاسیس صندوقها از سازمان بورس و برنامه ریزی لازم جهت ارایه درخواست موافقت اصولی دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را پس از حسابرسی صورتهای مالی انجام شده است.

1399/07/28

مجوزفعالیت سبدگردانی

مجوز"فعالیت سبدگردانی" شرکت تامین سرمایه دماوند به شماره 122/71839 در تاریخ 1399/07/05 از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شد.

1399/05/28

عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

به اطلاع می‌رساند، شرکت تامین سرمایه دماوند(سهامی عام) هیچگونه فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی نداشته و هرگونه اطلاع‌رسانی از طریق تارنمای شرکت صورت می‌پذیرد. همچنین اطلاعات مالی و سایر اخبار شرکت از طریق سایت کدال و فرابورس نیز قابل پیگیری است.