1400/05/04

افزایش 329 درصدی سود خالص تامین سرمایه دماوند

شرکت تامین سرمایه دماوند(تماوند) که با سرمایه 200 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد، صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31 شهریور1400 را روانه کدال کرد.

1400/02/20

آگهی پذیره نویسی تامین سرمایه دماوند منتشر شد

سهامداران محترم توجه فرمائید، درج شناسه فراگیر، کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای افراد حقوقی الزامی بوده و در صورت عدم ثبت شناسه فراگیر، مسئولیتی متوجه شرکت در صورت عدم ثبت فیش های مجهول نخواهد بود.

1399/09/17

اطلاعیه پرداخت سود سهام (اصلاحیه)

بدین وسیله اصلاحیه اطلاعیه برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/09/ 1399مربوط به دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31 حضورتان اعلام می گردد.

1399/08/28

اطلاعیه پرداخت سود سهام

بدین وسیله اطلاعیه برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/09/ 1399مربوط به دوره مالی 5 ماه و 22 روزه منتهی به 1399/06/31 حضورتان اعلام می گردد.